| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Јавне исправе издате у Р. Србији за употребу у НР Кини (осим САР Хонг-Конга и САР Макаа),  подлежу дипломатско-конзуларној легализацији (пуној легализацији).
У поступку легализације  јавних исправа издатих у Р. Србији за употребу у НР Кини, надлежни органи, по редоследу оверавања, су: основни судови, Министарство правде Р. Србије, Министарство спољних послова Р. Србије и дипломатско-конзуларно представништво НР Кине у Р. Србији.
Када јавна исправа издата у НР Кини треба да се употреби у Р. Србији, законска процедура спроводи се у складу са законодавством НР Кине, а доказну снагу јавне исправе у Р. Србији стиче овером у дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије у НР Кини.
Превод јавне исправе, уколико је сачињен у држави из које потиче исправа, треба да буде легализован на исти начин као и изворна јавна исправа.
 

 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Визни режим за држављане Србије у Н.Р. Кини
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари