| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Склапање брака у конзулату

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

Генерални конзулат Републике Србије у Шангају је овлашћен за закључивање брака између држављана Републике Србије.
Услов за закључење пуноважног брака у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије је држављанство Републике Србије оба будућа супружника.
Држављанин Републике Србије, који на дан закључења брака, поред српског држављанства има и држављанство државе у којој се налази дипломатско- конзуларно представништво Републике Србије (двојно држављанство), не може да закључи „конзуларни брак“ у тој држави.
Будући супружници који законито бораве у иностранству, намеру да закључе брак у дипломатско конзуларном представништву Републике Србије, пријављују конзуларном функционеру Амбасаде и прилажу следеће јавне исправе:
-   изводе из матичних књига рођених, не старије од шест месеци,
-   уверења о држављанству, не старија од шест месеци,
-   важећу путну исправу,
-   доказ о регуларном боравку у земљи пријема,
-  а по захтеву конзуларног функционера и уверење о слободном брачном стању, доказ о престанку ранијег брака, и слично.
Изводи из матичне књиге венчаних издаје се у Генералном конзулату Републике Србије у Шангају. После истека календарске године у којој је брак закључен, поред Генералног конзулата, извод из матичне књиге венчаних се може издати на основу другог примерка-преписа матичне књиге венчаних и у Министарству спољних послова Републике Србије-Одељење за конзуларне послове у Београду, Кнеза Милоша 26.
 

  

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Визни режим за држављане Србије у Н.Р. Кини
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари