| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Пре пута прочитајте овде о општим условима о уласку у Републику Србију.

Држављанима Народне Републике Кине је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Носиоцима пасоша САР Хонг Конг није потребна виза за боравак до 14 дана.

Носиоцима пасоша Тајвана се издаје потврда за улазак и боравак у Републици Србији.

Носиоцима кинеских путних исправа за странце или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Ако немате пасош Народне Републике Кине, молимо да проверите ОВДЕ да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

За боравак дужи од 90 дана, потребно је поднети захтев за привремени боравак у Републици Србији. Више информација о томе прочитајте овде.

Захтев за издавање визе може се поднети у Конзуларном одељењу Амбасаде.

Врсте виза су:
1) виза за краћи боравак (виза Ц)
2) транзитна виза (виза Б)


ВИЗА Ц
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године, а особљу страног дипломатског или конзуларног представништва, уз услов реципроцитета, може се издати и са дужим роком важења. (Члан 18. Закона о странцима)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
• путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
• фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
• попуњен захтев за визу
• позивно писмо
• за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (општина или суд)
• за пословну посету – позивно писмо  компаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо компаније коју представљате ;
• за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
• доказ о боравку - дозвола, виза (уколико не боравите у својој земљи) 
• резервација повратне карте или итинерер
• доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији
• здравствено осигурање
• такса за визу (износ таксе погледајте овде)


ВИЗА Б
Транзитна виза издаје се странцу за једно, два или више путовања преко територије Републике Србије.
Транзитна виза издаје се с роком важења до шест месеци, а време боравка за један транзит не може трајати дуже од пет дана.
Транзитна виза може се издати странцу који има визу за улазак у државу у коју путује или преко чије територије наставља путовање, ако међународним уговором није ослобођен обавезе поседовања те визе. (Члан 17. Закона о странцима)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
• путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
• фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
• попуњен захтев за визу
• виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију.   Уколико за ту државу није потребна виза,  други доказ о уласку или     боравку у датој држави.
• доказ о боравку - дозвола, виза (уколико не боравите у својој земљи)
• резервација повратне карте или итинерер (копија возачке и саобраћајне дозволе са полисом oсигурања уколико се путује путнички возилом)
• доказ о поседовању финансијских средстава за транзит у Србији
•  такса за визу (износ таксе погледајте овде)

Амбасада задржава право да затражи додатну документацију.
Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање. 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Визни режим за држављане Србије у Н.Р. Кини
Укидање виза лицима која поседују Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу САД
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари